Adatvédelmi és jogi nyilatkozat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Általános tájékoztató
A Városszerviz applikáció segítségével nyújtott szolgáltatás alapvető célja a lakosság bevonása a városgondozásba, ezáltal tisztább, rendezettebb, élhetőbb környezet kialakítása.
A Városszerviz applikáción keresztül a felhasználó be tudja jelenteni a lakókörnyezetében észlelt hibákat, amelyek karbantartási munkákat kívánnak.
A bejelenthető hibák csoportjait a Városszerviz applikáció tételesen tartalmazza, a felhasználó e hibacsoportok szerint teheti meg a bejelentését, amely automatikusan a hiba kijavításáért felelős szolgáltatóhoz kerül továbbításra. A bejelentés további kezeléséről a felhasználó értesítést kap.

Adatkezelés
Az applikáció letöltésével és a hiba bejelentésével a felhasználó hozzájárul a személyes adatainak (név, email cím, telefonszám) kezeléséhez a hibajelentéssel összefüggésben. Az adatkezelés célja a hiba elhárításáig terjedő időszakban: amennyiben a hibabejelentéssel kapcsolatban az elhárítást végző szolgáltatónak további kérdése van, a megadott elérhetőségeken keresheti a felhasználót. Az adatkezelés célja a hiba elhárítása után: a rendszer lehetőséget biztosít a felhasználónak arra, hogy a korábbi bejelentéseit listázza, utólag megtekintse, azok státuszáról aktuális információhoz jusson.
Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák.

Amennyiben a felhasználónak a személyes adatával kapcsolatban bármilyen kérdése, kételye van, illetve adatával kapcsolatban felvilágosítást, törlést kér, ezt megteheti az alábbi elérhetőségen:
varosszerviz@eon-hungaria.com
Amennyiben a felhasználó a hozzájárulását az adatkezeléshez visszavonja, az adatkezelő a kezelt adatokat a hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul törölni köteles.

Ezúton hozzájárulok ahhoz, hogy az E.ON Hungária Zrt. és annak minden kapcsolt vállalkozása marketing célú ajánlattal kapcsolatban megkeressen.
A Nyilatkozat teljes szövege itt megtalálható, kérjük, ezt a hozzájárulás megadása előtt figyelmesen olvassa el.

Harmadik személyekre vonatkozó adatkezelés
Amennyiben a felhasználó harmadik személyre vonatkozóan küld fényképet és ezzel együtt személyes adatot (képmás, rendszám, névtábla, stb.) jelent be, azzal a harmadik személy személyiségi jogait sérti. Erre tekintettel felhívjuk a tisztelt felhasználók figyelmét, hogy harmadik személyre vonatkozóan személyes adatot ne jelentsenek be, fényképeket úgy küldjék meg, hogy azon harmadik személy, illetve annak személyes adati ne legyen felismerhetőek. Tájékoztatjuk a tisztelt felhasználókat, hogy amennyiben harmadik személyek személyiségi jogait megsértik, az ebből származó jogi következményeket ők kötelesek viselni.